Welkom

Hartelijk welkom bij de NLP Expert groep. Wij zijn een groep van internationale NLP trainers die Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) verder willen ontwikkelen. Wij denken dat de weg vooruit bestaat uit een kritische analyse van wat vandaag de dag onder de noemer NLP valt. Een kritische houding is iets dat heel anders is dan wat de norm vandaag de dag binnen het NLP wereldje is. Een kritische houding is niet per se  beter dan hoe het nu gaat bij NLP beoefenaars.

Historisch gezien draait NLP om vrijheid. NLP is in de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen als metadiscipline voor het in kaart brengen van menselijk gedrag. Al het menselijk gedrag kan je met NLP beschrijven in NLP termen. Om die reden is het niet gemakkelijk om aan te geven wat wel onder NLP valt en wat niet. Richard Bandler, co-founder van NLP, vindt dat vooruitgang binnen NLP vooral betekent dat NLP eenvoudiger, sneller en gemakkelijker gaat. Daarnaast zijn er tal van scheuringen binnen het NLP wereldje geweest waardoor er nu verschillende stromingen in NLP land zijn die allemaal NLP net wat anders interpreteren.

Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten. Er is een duidelijke kern van NLP onderdelen die alle NLP beoefenaars als belangrijk voor NLP onderschrijven. Denk hierbij aan:

 • de vooronderstellingen van NLP;
 • rapport;
 • metamodel;
 • Miltonmodel;
 • criteria voor doelen;
 • ankeren;
 • submodaliteiten;
 • strategieën;
 • tijdslijnen;
 • chunken;
 • metaprogramma’s.

Dit is de basis aan de hand waarvan kritische analyse mogelijk is. Maar wat is kritische analyse? Als model voor kritische analyse staat de academische filosofie. Kant heeft een boek geschreven genaamd “Kritik der reinen Vernunft” waarbij hij het idee schetste dat je door kritisch na te denken verder komt met het ontdekken hoe zaken in elkaar steken. Veel van wat er vandaag de dag binnen wijsbegeerte gebeurt is een kritische analyse van wat iemand vindt.

Binnen NLP vindt er heel weinig kritische analyse plaats. Allereerst is er bijna geen uitwisseling van ideeën. Mensen worden opgeleid tot NLP trainer om daarna geheel hun eigen gang te gaan met hoe zij andere mensen opleiden tot NLP trainer. Verder is er ook bijna geen interesse bij NLP trainers om te ontdekken wat andere NLP trainers onder NLP verstaan. De meeste NLP trainers zijn al blij genoeg als ze weer net genoeg mensen voor het volgende klasje hebben. Zelfs Richard Bandler ziet waarschijnlijk niet veel in een kritische analyse van NLP.

Toch zijn er ook enkele NLP trainers die zo’n kritische analyse wel zien zitten. Wij hebben ons verenigd in de NLP Expert groep. Zonder op enige manier een norm voor andere NLP beoefenaars te willen neerleggen, vinden wij het interessant om onderling argumenten te zoeken die duidelijk maken of iets goed of slecht bij NLP past. Juist dat er zo’n grote overeenstemming is over hetgeen tot de kern van NLP behoort, maakt het mogelijk om vanuit die kern te redeneren of iets goed of slecht past. De kern van NLP is meer dan voldoende rijk en uitgebreid om zo’n kritische analyse mogelijk te maken.

Op de website van de NLP Expert groep vind je de volgende onderwerpen:

 • voorbeelden van concrete NLP technieken om te voorkomen dat we overkomen als NLP trainers die alleen maar over NLP kunnen praten, maar niet kunnen toepassen – het doen van NLP komt op de eerste plaats en pas wanneer je daar goed in bent geworden kan je met een kritische analyse verder komen;
 • eBooks met daarin een kritische analyse van NLP, met vooralsnog:
 • Het dertig jaren plan als gezond alternatief voor Dilts zijn logische niveaus;
 • overzicht van de NLP trainers die zich bij de NLP Expert groep hebben aangesloten;
 • mogelijkheden voor het indienen van je eigen kritische analyse of om je aan te sluiten bij de NLP Expert groep.

Op het ogenblik zijn de eBooks alleen in het Engels beschikbaar omdat buitenlandse NLP trainers veel meer open staan voor een kritische analyse van NLP dan Nederlandse NLP trainers. Mocht kritische analyse een vlucht nemen in Nederland dan overwegen we uiteraard om Nederlandse vertalingen te maken.